Skip to main content
Cyklokroužek

Cyklokroužek

Břeclav

Cyklokroužek

Břeclav

Cyklokroužek

Břeclav

Myšlenka

Cyklokroužek Břeclav je součástí projektu všeobecné pohybové průpravy a výuky bezpečné jízdy na kole. Projekt je určený dětem předškolního a mladšího školního věku. Výuka jízdy na kole probíhá při jednotlivých školách, a to jednou až dvakrát týdně. Kroužek vedou zkušení lektoři, kteří mají dobrý vztah k dětem a práce s nimi je baví. V kroužku dbáme na to, abychom děti rozvíjeli v pohybu všestranně, učíme je bezpečně jezdit na kole a rozvíjíme správné pohybové návyky a kladný vztah ke sportu. Cyklokroužek není zaměřený na výkon (není to závodní oddíl).  Vytváříme pro děti bezpečné prostředí party kamarádů se stejným zájmem, což je důležitý faktor prevence sociálně-patologických jevů. Motoricko-funkční příprava dětí je zásadní součástí procesu vyvážené pohybové přípravy, která je vhodná právě pro žáky základních škol.