Skip to main content
  • Interreg 2020

    Interreg 2020

Projekt příhraniční spolupráce

Propojení spolupráce v oblasti sportu příhraničních oddílů Česka a Rakouska. Společné tréninky, předávání zkušeností a socializace, zejména pak i odbourávání jazykových bariér a navazování přeshraničního přátelství. 

Bez spolupráce to nejede,

KPF - 02 - 149, Fond malých projektů Rakousko - Česká Republika.

 interreg Rakousko Ceska Republika RGB